Staff at Ace Pilot Training

Name Title/Function
Gus Yialamas

Gus Yialamas | CFI, CFII, MEI

President
Ace Pilot Training Certified Flight Instructor Frank Abbadessa

Frank Abbadessa | CFI

Flight Instructor
Ace Pilot Training Certified Flight Instructor Curt Hake

Curt Hake | CFI, CFII

Flight Instructor

Jim Zararis | ATP, CFI, CFII, MEI

Flight Instructor