Staff at Ace Pilot Training

Name Title/Function
Gus Yialamas

Gus Yialamas | CFI, CFII, MEI

President
Ace Pilot Training Certified Flight Instructor Frank Abbadessa

Frank Abbadessa | CFI

Flight Instructor

Jim Zararis | ATP, CFI, CFII, MEI

Flight Instructor

Daniel Campo

Flight Instructor

Derrick DuBios

Flight Instructor

Dan Mortensen

Flight Instructor

Max Kozlov

Flight Instructor

Mike Lienert

Flight Instructor